Forbudt å fiske småtorsk

Fiskeridepartementet foreslår regler som vil gjøre det forbudt forfolk langs kysten å fiske småtorsk til eget forbruk.