Brannslokking førte til ekstrem forurensning

Brann i spesialavfall: Først giftig røyk, deretter ekstrem forgiftning av grunnen og grunnvannet med vannet fra slokkingen.