- Nivåsenking i videregående

Hordaland Lektorlag mener lærere i videregående skole kvir seg for å stryke faglig svake elever.