Ingen tro på Nasjonal transportplan

Flere veier for stadig raskere biler er ikke resepten på lavere dødstall i trafikken, ifølge erfaren samferdselspolitiker.