Lever stadig to under sperregrensen

Den evige kampen mot sperregrensen er krevende. Men ekte Venstre-folk gir seg aldri.