Mener allmennleger bør behandle rusmisbrukere

Allmennleger må få mer myndighet i behandlingen av rusmisbrukere, mener et utvalg som vurderer helsevesenets ansvar for slike misbrukere, melder NRK.