Frp-kilder påstår at Kleppe vil bli suspendert

Kilder i Vest-Agder Fremskrittsparti hevder at Vidar Kleppe vil blisuspendert av sentralstyret til helgen.