Frykter kugalskap kan smitte fra sau til mennesker

Sau kan ha utviklet en form for kugalskap som kan overføres tilmennesker. Landbruksminister Bjarne Håkon Hanssen har slått fullalarm.