Vil dømme flere frikjente til å betale erstatning

Rettsvesenet bør få større adgang enn i dag til å dømme folk som frifinnes i straffesaker, til likevel å betale erstatning til offeret.