Må anmeldes med en gang

Voldtekter må anmeldes med en gang dersom den fornærmede vil ha overgriperen straffet, sier byrettsjustitiarius Olav T. Laake.