Frykter maskinsoldater

De norske soldatene vil miste sin folkelighet hvis det blir opprettet en profesjonell reaksjonsstyrke.