Stortingsflertallet sier nei til oppmyking av overtidsreglene

Stortingsflertallet mener at det ikke er behov for å utvide adgangen til overtid utover dagens bestemmelser.