Tele Danmark vil ikke kommentere Telia-oppkjøp

Tele Danmark vil ikke kommentere hvorvidt de er i samtaler med svenske Telia om en eventuell sammenslåing.