Kristendomsfaget i Høyesterett

Det omstridte kristendomsfaget er nå havnet i Høyesterett, som skal ta stilling til om mangelen på full fritaksrett er i strid med internasjonale konvensjoner.