KrF avviser hestehandel med Ap

Arbeiderpartiet søker kompromiss i Stor— tinget og foreslår å skjerpe vilkårene for nye universiteter. Men KrF avviser invitten.