Personlighetsforstyrrelse og pedofile trekk hos Kristiansen

Viggo Kristiansen har en alvorlig personlighetsforstyrrelse. Det eren av flere konklusjoner til de psykiatrisk sakkyndige iBaneheiasaken, som har undersøkt Kristiansen. Kristiansen har ogsåpedofile trekk.