Flere kvinner enn menn ønsker fastlege

Flere kvinner enn menn ønsker fastlege. Totalt har 2,6 millioner norske kvinner og menn svart at de ønsker fastlege.