Flytrafikk går på tross av brann på Kløfta

Gardermoen har justert innflygingsruten noe mot vest, men storbrannen på Kløfta skaper ingen store problemer for flytrafikken.