Riksadvokaten henlegger flaggbrenningssak

Otto Jespersens flaggbrenning i TV-programmet Torsdagsklubben varikke ulovlig. Det slår Riksadvokaten fast.