Kaos på flere skoler under norskeksamen

Ved flere videregående skoler var det tirsdag store problemer under avgangseksamen i norskfaget. Årsaken er uklart regelverk om hvilke hjelpemidler som er tillatt å bruke.