Myndighetene har varslet Krekar om utvisning

Norske myndigheter varslet torsdag mulla Krekar om at han kan bliutvist fra Norge av hensyn til rikets sikkerhet.