UDI undersøker åtte nye Tune-saker

Utlendingsdirektoratet (UDI) vil gjennomføre tilleggsintervjuer iytterligere åtte asylsøkersaker som advokatfullmektig Terje Tunehar vært involvert i.