Rød Valgallianse får mindre støtte

Partistøtten til Rød Valgallianse (RV) og andre mindre partier reduseres, mens stortingspartiene kommer rimelig godt ut av omleggingen regjeringen foreslår i partistøtten.