- Hensynsløst av P4

Spekulativt og hensynsløst. Slik reagerer bistandsadvokatene for de pårørende etter at P4 la ut hele Baneheia-dommen på internett.