Fylkeslegen krever rapport om strålingsskade

Fylkeslegen i Sør-Trøndelag ba fredag om en redegjørelse fra St. Olavs hospital etter at en ni år gammel jente fikk forbrenningsskader under strålebehandling på sykehusets hudavdeling.