Luftforsvaret fortsetter redningstjenesten

Justiskomiteen ber Regjeringen gi 330-skvadronen ansvaret for redningstjenesten. Sivile får ikke overta redningstjenesten på Sola.