Bondeviks svar i asylsaken: humanitært grunnlag

Statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF) lar kommunalministeren svare på spørsmålene fra kontroll— og konstitusjonskomiteen i den omstridte asylsaken.