Hvor tungt er Rogaland?

Norges geologiske undersøkelse (NGU) skal hakke seg gjennom luften på sensommeren, og måle tyngekraften i iveisomme områder i Dalane og Ryfylke. Helikopteret skal gå ned på kjente høyder (topper og vatn) med omkring tre km mellom hvert målepunkt.