Utenlandske sjøfolk kommer på norske ferjer

Mols-Linien, som har fått konsesjon for å drive hurtigferje mellom Stavanger og Bergen, kommer trolig til å bruke utenlandske sjøfolk. Danske sjøfolk har nettolønn, og er derfor mye billigere i bruk enn norske sjøfolk.