13 års fengsel for drap på politispaner

En 27-åring er dømt til 13 års fengsel for forsettlig drap undersærdeles skjerpende omstendigheter på politispaneren BjarteBerthelsen. Den dømte anker ikke.