Krevde 14 års fengsel for drapstiltalt

Aktor i Marianne Våge-saken, statsadvokat Tormod Haugnes, mente at retten kunne se bort fra mulige formildende omstendigheter ved straffeutmålingen. Påstanden hans var at tiltalte måtte dømmes til 14 års fengsel og fem års sikring.