Hagen aktiv i kampen mot DLF

Partiformann Carl I. Hagen kom mandag kveld med harde angrep på utbryterne som har tatt over Det Liberale Folkepartiet. Han hadde selv gitt tillatelse til at partisekretær Geir Mo ga råd til dem som mener de har retten til partiet.