Legeforeningen vil reagere skarpere mot narkotika

President Hans Petter Aarseth i Den norske lægeforening vil skjerpe tonen mot leger som misbruker narkotika.