Forventer økt utbredning av influensa

Nasjonalt folkehelseinstitutt forventer økt influensaaktivitet de nærmeste ukene, men påpeker at det er vanskelig å anslå hvor omfattende utbruddet vil bli.