En, to, mange!

Hva er egentlig et borgerlig flertall? Kan det brukes til noe? Hva er i så fall motsatsen til et slikt flertall? Sosialister?