Gravide kan ta blodprøve i stedet for fostervannsprøve