Tårnet på Sola mistet kontrollen

Flyhavarikommisjonen ber Avinor legge om vaktordningene på Solaetter at to fly og et helikopter var farlig nær hverandre underinnflygingen.