Hydro får tillatelse til leteboring nord for Nordkapp