Sjøfuglene kan tåle tobiskollaps

Alkefuglene har lagt få egg i vår. Måkene klarer seg uten tobis.