Tenker bare på «okka»

Plan-, nærings— og miljøsjef Rolv Lende fyrer av en bredside mot Eigersund som ikke lenger vil være med i interkommunalt bygdeutviklingsprosjekt. Halvparten av prosjektet dekkes av SND og Fylkesmannens miljøvernavdeling.