Oslo kommune ber kjemikaliebedrifter betale

Oslo kommune vil ha 50 millioner kroner fra tre kjemikalieselskaper som har sluppet ut miljøgiften PCB i Oslo havn.