Flygelederne avviser at de aksjonerer

All flytrafikk over Sør-Norge ble lammet mandag da alle flygelederne ved Oslo kontrollsentral i Røyken la ned arbeidet. Flygelederne avviser at arbeidsnedleggelsen var en aksjon.