Håper TV-aksjonen kan påvirke politikerne

Kirkens Bymisjon og Rådet for psykisk helse håper årets TV-aksjonfår politikerne til å gjøre mer for dem som sliter med rusproblemerog med psykiske og sosiale problemer.