Politiet etterlyser akuttplasser

Politiavdelingssjef Terje Helland ved Stavanger politikammer etterlyser en akuttinstitusjon for rusmisbrukere.