Krever mer til digitale sjøkart

Både Høyre og Venstre krever at de oppdaterte elektroniske sjøkartene skal være klar til bruk i 2006.