Nær 275.000 uførepensjonister

Bortimot hver tiende innbygger i yrkesaktiv alder mottar uførepensjon. Det siste året er det blitt 10.418 flere uførepensjonister.