Ekstra jurist til Kristiansand-politiet

Dobbeltdrapssaken er bare en av årsakene til at politiet i Kristiansand har mye å gjøre. For å lette på presset har Justisdepartementet funnet penger til å ansette en ekstraordinær politijurist.