Uklar identitet i tohodet parti

Det er vanskelig å gi et parti med to hoder en identitet. Det mener tidligere partileder Reiulf Steen.