Tre ganger flere røykere ved yrkesfaglige skoler

Røyking blant ungdom er ikke bare knyttet til kjønn ved at det er flere jenter enn gutter som røyker. Røyking er også knyttet til hvilken skoletype elevene tilhører.