Gjørv avviser mangel på faglig kompetanse i kommisjonen

Alexandra Bech Gjørv avviser at kommisjonen hun ledet manglet politifaglig kompetanse, slik det blir hevdet i en ny masteroppgave.